2369/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 2369/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 21/12/2021
Loại văn bản
Trích yếu Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 224/KH/TU ngày 30/9/2019 của Tỉnh Ủy Quảng Ngãi về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đòa tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Xem văn bản Xem Online
Tải về