Phòng GD&ĐT Huyện Minh Long

  • Điện thoại: 0388493547
  • Email: pgdminhlong2@gmail.com
  • Trụ sở: Thôn 3 - Long Hiệp - Minh Long - Quảng Ngãi