Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Minh Long cấp thiết bị học trực tuyến cho học sinh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 1455/QĐ-SGDĐT ngày 27/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc phân bổ kinh phí mua trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Minh Long với số lượng 35 máy tính bảng. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tiến hành mua và cấp phát 35 máy tính bảng cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm hỗ trợ các em trong việc học tập trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tham dự cấp phát có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền (phó Trưởng phòng phụ trách Phòng GD&ĐT), đồng chí Võ Văn Vinh (phó trưởng phòng GD&ĐT), đại diện Lãnh đạo các đơn vị trường và 35 học sinh được xét chọn nhận máy tính bảng.